ÅRSMÖTE

Söndag den 17 februari kl 15.00 i klubbstugan

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 2 veckor före hemma hos Anita och Bertil Larsson

Efter årsmötet serveras den sedvanliga Nachosbuffen pris 75 kr

Anmälan till buffen senast den 12 februari till

anita.bertil@outlook.com eller 076 7747233