KM LYDNAD

KM i LYDNAD 2019

Tisdagen den 13 augusti
Tid: Klockan: 18:00

Alla tävlar i den klass man officiellt tävlar i.

Kostnad: 50 kr / fika ingår

Anmälan Anita Larsson 0767747233 eller anita.bertil@outlook.com senast 12 augusti