ÅRSMÖTE

Välkommen på årsmöte

Onsdag den 19 februari kl 18.30 i klubbstugan

Efter mötet serveras den sedvanliga nachosbuffen pris 75 kr

Anmälan till Anita Larsson anita.bertil@outlook.com

Alla årsmöteshandlingar finns tillgängliga i klubbstugan 2 veckor före mötet

Välkommen