Restriktioner från SKK

Den senaste uppdateringen kring klubbverksamhet inom SKK-organisationen har kommit.

Detta gäller till och med 28 februari 2021, men kan komma att förlängas.

  • All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in.
  • Verksamhet inomhus ska inte genomföras.
  • Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer kan fortfarande genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Detta är beslutat med anledning av att regeringen skärpt förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den nya förordningen innebär att begränsningen nu är åtta personer mot tidigare 50.

Vad gäller för träning i inomhushall?
Handlar det om träning som organiseras av en klubb inom SKK-organisationen är det inomhusverksamhet som inte ska genomföras. Beslutet baseras på det allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som säger att om man träffar andra personer än de som ingår i ens egen mindre krets ska det med fördel ske utomhus.

Träning i hall som sker i privat regi omfattas inte SKK-organisationens beslut, utan faller under Folkhälsomyndighetens föreskrift om allas ansvar att förhindra smittspridning av Covid-19. Vi uppmanar ändå fristående organisationer, företag och dig som privatperson att följa SKKs rekommendationer.

Ta hand om er och följ rådande rekommendationer!

https://skk.se/sv/skk-och-covid-19/covid19-klubbverksamhet/?fbclid=IwAR2Im2QN_jJ37Afk9F2SzHV2iIyjPKPuoZmRZXMz8EUUGOASBEjqI4PNS6E