Valberedningens förslag till styrelse 

Enligt gällande stadgar så måste valberedningens förslag läggas ut så att medlemmarna får tycka till om förslaget eller komma in med ytterligare förslag.
Om du har ytterligare förslag så måste ni komma in med detta senast 15 december.
Du skickar då ditt förslag till Åsa Palm via mail: asla1978@hotmail.com

Järvsö brukshundklubb år 2022 
 
 

Ordförande Åsa Palm omval 1 år 
Kassör Cecilia Risvall omval 2 år 
Sekreterare Lena Ask Olsson 1 år kvar 
Ledamot Anita Larsson omval 2 år 
Ledamot¨ Lena Norman Olsson 1 år kvar 
Suppleant Cecilia Vestlin 1 år kvar 
Suppleant Carina Ydrewall omval 2 år 

 
Revisor Gunilla Nyberg Korner omval 1 år 
Revisor Kjell Markstedt omval 1 år 
Revisor suppleant Eva-Britt Lind omval 1 år 
Revisor suppleant Inger Rapp omval 1 år 

Valberedning 

Ulla-Britt Broström 

Inger Bruske