Klubbmästerskap 2023

RALLY

Onsdag den 7 juni    nyb/forts                                                  domare Åsa Palm

Måndag den 19 juni   avanc/ mästare                                     domare

LYDNAD

 Tisdag den 13 juni   alla klasser                                                domare

BRUKS

Lördag den 12 augusti                                                                domare

NOSEWORK                                                                                   domare
Mer info kommer senare

AGILITY                                                                                           domare
Mer info kommer senare