VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSEN 2024

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag
delges medlemmarna.
Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.
Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.
Förslaget ska ange;

  • vilken funktion som avses,
  • namn,
  • en kort presentation och
  • uppgift om att den föreslagne kandiderar.
    Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
    Därefter är nomineringen avslutad.
    Skicka ev. förslag till ordforande@jarvsobhk.com

Valberedningens förslag till styrelse år 2024

Ordförande                       Åsa Palm                                                1 år omval

Kassör                               Cecilia Risvall                                        2 år omval

Sekreterare                       Lena Ask Olsson                                   1 år kvar

Ledamot                            Anita Larsson                                         2 år omval

Ledamot                            Lena Norman-Olsson     1 år kvar

Suppleant                         Cecilia Vestlin                                        1 år kvar

Suppleant                         Carina Ydrevall                                      2 år omval

Revisorer

Revisor                              Gunilla Nyberg-Korner   1 år omval  

Revisor                              Tina Lindén                                            1 år omval

Suppleant                         Kjell Markstedt                                       1 år omval