Medlem

Som medlem i Järvsö Brukshundklubb får du:

• Möjlighet att deltaga på all kursverksamhet som vi anordnar.
• Träningsmöjligheter (träningskvällar).
• Möjlighet att köpa tröjor och klubboverall.
• Rösträtt på våra medlemsmöten.
• Möjlighet att deltaga på tävlingsverksamhet som anordnas av SBK.
• Tidningen ”Brukshunden” som ges ut av SBK.