Avgifter

TYP AV MEDLEMSSKAPAVGIFT
Ordinarie medlem:
För dig som inte är medlem i någon brukshundsklubb eller i SBK
535 kr
Ungdomsmedlem:
För dig som är mellan 7 och 25 år.
300 kr
Familjemedlem:
För dig som redan har en helbetalande inom familjen.
Uppge medlemsnr på inbetalningskortet på den helbetalande.
135 kr
Delmedlem:
För dig som är helmedlem i SBK-ansluten rasklubb eller i annan brukshundsklubb. Uppge medlemsnr på inbetalningskortet på helmedlemsskapet .
135 kr