Tävlingsavgifter

BRUKSPROV
Appellklass300 kr
Lägre- Elitklass350 kr
SM600 kr
LYDNADSPROV
Startklass 150 kr
Klass 1 - klass 2250 kr
Klass 3300 kr
SM600 kr
RALLYLYDNAD
Individuell150 kr
MENTALBESKRIVNING
MH600 kr
KORNING
Extriörbeskrivning150 kr
Mentaltest600 kr
Hel korning750 kr
AGILITY
Agilityklass och Hoppklass60 kr
Lagklass185 kr
SM individuellt300 kr
Agilityklass internationell65 kr
Hoppklass internationell65 kr
SM lag500 kr
IPO m.m.
BH-prov300 kr
BSL-prov350 kr
BSP-prov350 kr
IPO/BHP och IPO/FH350 kr
SM-IPO600 kr
IPO-R
IPO300 kr