Tävlingsavgifter

BRUKSPROV
Appellklass225 kr
Lägre- Elitklass250 kr
SM600 kr
LYDNADSPROV
Startklass - Klass 1200 kr
Klass 2 -Klass 3225 kr
SM600 kr
RALLYLYDNAD
Individuell110 kr
MENTALBESKRIVNING
MH600 kr
KORNING
Extriörbeskrivning150 kr
Mentaltest600 kr
Hel korning750 kr
AGILITY
Agilityklass och Hoppklass60 kr
Lagklass185 kr
SM individuellt300 kr
Agilityklass internationell65 kr
Hoppklass internationell65 kr
SM lag500 kr
IPO m.m.
BH-prov225 kr
BSL-prov250 kr
BSP-prov250 kr
IPO/BHP och IPO/FH250 kr
SM-IPO400 kr
IPO-R
IPO250 kr