Vandringspris 2013

Kjelles vpr till bästa brukshund

Leila Harmsund med Conover’s Wild Winchester, ”Chess”

JBHK:s vpr till bästa brukshund
Leila Harmsund med Conover’s Wild Winchester, ”Chess”

JBHK:s vpr till bästa appellhund

Irene Göllas med Mazkhens Dhumlhe, ”Viggo”

Filurs vpr till bästa utställningshund

Jessica Mårtensson med Arsathas Anova, ”Nova”

Cesars vpr till bästa lydnadshund

Lena Skyttner-Cavallin med Skybar Gazelle, ”Filippa”

Bertil Asplunds vpr till bästa lydnadshund

Lena Skyttner-Cavallin med Skybar Gazelle, ”Filippa”

Järvsö BHK:s vandringspris för bästa Nybörjare

Agnetha Sodekamp med Astrid

Cubbes Pris

Irene Göllas med Lisabackens  Flippe Filur