Vandringspris 2005

Kjelles vpr till bästa brukshund
Astrid Wallström med Moormans Fiddle Neck ”Fille”

JBHK:s vpr till bästa brukshund
Astrid Wallström med Moormans Fiddle Neck ”Fille”

JBHK:s vpr till bästa appellhund
Camilla Jonsson med Lopplådans Mister Milton ”Mille”

Filurs vpr till bästa utställningshund
Anette Fredriksson med Anefix Aramis ”Hugin”

Cesars vpr till bästa lydnadshund
Katarina Hagström med Quai´s Vendo ”Ville”

Bertil Asplunds vpr till bästa lydnadshund
Gerd Melin med Fägatans Mhyggha ”Mhyggha”