Vandringspris 2011

Kjelles vpr till bästa brukshund
Mikaela Hedkvist med Gränsvallarens Zizou ”Pom”

JBHK:s vpr till bästa brukshund
Mikaela Hedkvist med Gränsvallarens Zizou ”Pom”

JBHK:s vpr till bästa appellhund
Mikaela Hedkvist med Gränsvallarens Zizou ”Pom”

Filurs vpr till bästa utställningshund
Jessica Mårtensson med Arsathas Anova ”Nova”

Cesars vpr till bästa lydnadshund
Mikaela Hedkvist med Gränsvallarens Zizou ”Pom”

Bertil Asplunds vpr till bästa lydnadshund
Mikaela Hedkvist med Gränsvallarens Zizou ”Pom”

Bästa Nybörjade
Magnus Linde med Lilla Vredas Ali ”Rax”