Resultat bruks 2018

——————————————————————————-
Eva-Britt Lind med Vickulas X-on ” X-on”

26 maj Järvsö Högreklass spår 491 p Uppflyttad

——————————————————————————-

Maria Eriksson med Queen Samba double Play ”Bullisen

2 juni Ljusdal Lägreklass spår 532 p Uppflyttad

————————-’——————————————————

fotobrukskm20