Resultat vilt, jakt och gryt 2018

—————————————————————
Helena Wiklund med Floke
13 juni Godkänd Anlagsprov viltspår

————————————————————–
Helena Wiklund med Katla

14 juni Godkänd Anlagsprov viltspår

————————————————————–
Margareta Heed och Robert
1:a pris öppenklass viltspår
1:a pris öppenklass viltspår
1:a pris öppenklass viltspår

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION
————————————————————–

 

chesscleo