Resultat vilt, jakt och gryt 2021

Helena Wiklund med Skutegårdens Mirakel ”Hel”

Öppenklass Viltspår 1:a pris HP
Öppenklass Viltspår 1:a pris HP
Öppenklass Viltspår 1:a pris

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION

chesscleo