Valberedningens förslag till styrelsen 2023

Enligt gällande policy så skall valberedningens förslag till styrelsen kommande år läggas ut i god tid och enligt stadgeenliga regler.
Medlemmar har därefter möjlighet att nominera fler kandidater till dessa poster.
Om du har någon du vill nominera till en av dessa poster så har du till fram till den 15 December att inkomma med ditt förslag.
Förslaget skall skickas till Åsa Palm asla1978@hotmail.com
Den du nominerar skall vara tillfrågad och tackat ja till ev. post i styrelsen innan du skickar in nomineringen.

Efter den 15 December så är det valberedningens förslag som gäller och det kommer då att klubbas och träda i kraft på årsmötet.

Valberedningens förslag till styrelsen 2023

Ordförande- Åsa Palm – omval 1 år

Kassör – Cecilia Risvall – 1 år kvar

Sekreterare – Lena Ask Olsson – omval 2 år

Ledamot – Anita Larsson – 1år kvar

Ledamot – Lena Norman Olsson – omval 2 år

Suppleant – Cecilia Vestlin – omval 2 år

Suppleant – Carina Ydrevall – 1 år kvar

Revisor – Gunilla Nyberg Korner – omval

Revisor – Tina Lidén – nyval

Revisor suppleant- Eva-Britt Lind – omval

Revisor suppleant – Kjell Markstedt – nyval

Uppdaterade medlemsvillkor i SBK

Från och med 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning att gälla i samtliga EU-länder.

Svenska Brukshundklubben sätter stort värde i att du som medlem ska ha inblick i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Ta del av våra uppdaterade medlemsvillkor där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

www.brukshundklubben.se/medlemsvillkor.

Har du frågor, läs mer på www.brukshundklubben.se/GDPR eller skicka ett mejl till gdpr@brukshundklubben.se.